Khung Truss Nhôm

Cho Thuê Khung Truss Nhôm
– Kích thước: 40cm x 40cm
– Đơn vị: m2
– Giá thuê: 130,000 VND
– Giao nhận tại kho (HCM)
– Giá thuê chưa bao gồm vận chuyển, set up và nhân sự vận hành