Khung Truss Sắt

Cho Thuê Khung Truss Sắt
– Kích thước: 30cm x 30cm
– Đơn vị: m2
– Giá thuê: 80,000 VND
– Giao nhận tại kho (HCM)
– Giá thuê chưa bao gồm vận chuyển, set up và nhân sự vận hành