Phao Cây

Cho Thuê Phao Cây
– Kích thước: 700cm x 40cm
– Đơn vị: cái
– Giá thuê: 300,000 VND
– Giao nhận tại kho (HCM)
– Giá thuê chưa bao gồm vận chuyển, set up và nhân sự vận hành