Mai Rùa

Cho Thuê Mai Rùa
– Kích thước: 1m5 x 1m2
– Đơn vị: cái
– Giá thuê:
– Giao nhận tại kho (HCM)
– Giá thuê chưa bao gồm vận chuyển, set up và nhân sự vận hành