Bóng Bumper

Cho Thuê Bóng Bumper
– Kích thước: 1,2m
– Đơn vị: cái
– Giá thuê: 500,000 VND
– Giao nhận tại kho (HCM)
– Giá thuê chưa bao gồm vận chuyển, set up và nhân sự vận hành